XIAM365 PRO
XIAM365 PRO
XIAM365 PRO
XIAM365 PRO
XIAM365 PRO
XIAM365 PRO
XIAM365 PRO

550 € 14300 CZK

299 € 7774 CZK

taska taska taska taska
100% bezpečný nákup
Rýchla
doprava
Platba aj dobierkou
Záruka spokojnosti

XIAM365 PRO

Skvelá elektrická kolobežka

XIAM365 PRO

 POSLEDNÉ KUSY 

Skvelá elektrická kolobežka   
Doručenie 1-3 dní kuriér / Osobný odber Hliník nad Hronom

Hodnotenie produktu:

550 € 14300 CZK

299 € 7774 CZK

taska taska taska taska

Ďalšie farby

Tento produkt nájdete aj v iných farbách. Ich zoznam je nižšie.

- 28 %
S8 PRO Kukudel TOP

359 € 259 €

Predaných 25 kusov za 24 hodín|15 ľudí si práve teraz prezerá tento produkt|Posledných 35 kusov skladom

 

Toto oceníte

APP

APP

Kolobežku si viete spárovať s mobilom.

Rekuperácia

Rekuperácia

Vybavená systémom rekuperácie energie, dlhšou výdržou batérie.

Vlastnosti produktu

Elektrická kolobežka  XIAM365 PRO  je vyrobená z ľahkých pevných zliatin, má ekologický a úsporný elektromotor novej generácie. Multifunkčný displej zobrazuje aktuálnu rýchlosť a stav nabitia batérie alebo pripojenie k Bluetooth (pomocou mobilnej aplikácie. kde si môžete nastaviť nielen rýchlosť jazdy, ale získate prehľad o tom, koľko kilometrov ste najazdili ,aký je stav batérie, či zapnete zámok )

Táto skvelá elektrická kolobežka vybavená kvalitnou batériou novej generácie 2021 s výkonom až 10.5Ah.

 

Nákup 100 % bez rizika
550 € 299 €

Klement Ď. - Prešov

Práve kúpil tento produkt

Kornel G. - Žiar nad Hronom

Práve kúpil tento produkt

Jozef U. - Námestovo

Práve kúpil tento produkt

Marianna P. - Spišská Nová Ves

Práve kúpila tento produkt

Ľuboš O. - Stará Ľubovňa

Práve kúpil tento produkt

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej už len „VOP“) platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktorého je stránka www.tokoshop.sk, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.tokoshop.sk, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.

1.1 Prevádzkovateľ a zákazník

PREVÁDZKOVATEĽ:

NÁZOV SPOLOČNOSTI: ANTÖK S.R.O.
IČO:............. 51059681

Sídlo:..........Hliník nad Hronom

Zápis v OR:............Okresný súd Žiar nad Hronom

Oddiel Sro, vložka číslo: 32532/S

Adresa odberného miesta:....Hliník nad Hronom, Železničná 75/1

Korešpondenčná adresa:...... Hliník nad Hronom, Železničná 75/1

Mesto a PSČ:........................ Hliník nad Hronom ,96601

Štát:.......................................Slovensko

Bankové spojenie:................. Číslo účtu: SK 5475 0000 000 040 2515 7440

Kontaktné údaje:

E-shop: www.tokoshop.sk

Tel.: +421 918 222 205
email: info@tokoshop.sk

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonický a nakupuje tovar pre osobnú potrebu t.z. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2 Kúpna zmluva

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi t.j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

1.3 Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia, poštovné a iné náklady a poplatky, ktorá je spracovaná systémom e shopu ( ďalej už len „objednávka“).

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

1.4 Tovar

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.

Všetky produkty sú uvedené pod našim obchodným názvom - elektrická kolobežka XIAM 365 PRO (Aovo Pro ES80).

Počet uvedených najazdených kilometrov udáva výrobca pri ideálnych podmienkach a záťaži. Nie vždy to je rovnaké aj v skutočnosti, môže to byť oveľa menej. Najlepší dojazd je možné dosiahnuť na režime ECO.

Za prevzatý tovar sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

To najdôležitejšie z VOP:

Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
Doba doručenia 2-10 dní.
Reklamácie a tovar, ktorý nieje skladom, vybavujeme do 30 dní.
Keď svoju objednávku nevyzdvihnete, naše náklady si budeme vymáhať zmysle zákona.

1.5 Osobný odber

Súčasťou e-shopu je možnosť využiť osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Objednávku je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode, alebo po prijatí správy, že tovar máte pripravený.

Osobný odber: Hliník nad Hronom, Železničná 75/1, 966 01

OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

2.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy ( „zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 102/2014 z.z. ods. 1, § 2,) a samotná kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2 Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

2.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.5 Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2.6 Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho ( v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

Obsah balenia:

- tovar spolu s nabíjačkou, ak je potrebná,

- faktúra,

- návod na použitie, ak zákazníkovi bude niečo chýbať v zásielke, je potrebné nás kontaktovať emailom alebo telefonicky bezodkladne do 3 dní od prijatia balíka.

2.7 STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hod. od prijatia, iba ak objednávka zatiaľ nebola odovzdaná prepravnej spoločnosti. Objednávka sa výhradne ruší len telefonicky 0918 222 205.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky,alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia reklamačného formulára vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar.

Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:

vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale;
nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry;
priložený vypísaný sprievodný list, alebo prípadne reklamačný formulár;
tovar je potrebné poslať na našu adresu: ANTÖK s.r.o, Hliník nad Hronom, Železničná 75/1, p.s.č: 966 01
odporúčame ho poistiť v prípade straty zásielky.
Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Peniaze za tovar vraciame iba bankovým prevodom.

Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť a Vám vzniknú ďalšie náklady.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na uvedený účet.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar, prefotenú faktúru, vypísaný sprievodný list, alebo reklamačný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť a vypísať je potrebné zaslať na adresu:

ANTÖK s.r.o, Hliník nad Hronom, Železničná 75/1, p.s.č: 966 01

3.1 VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru postupujte následovne: vypíšte vašu požiadavku na papier, alebo poprípade dole v eshope je REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý si môžete vytlačiť a vypísať (alebo nám zavolajte 0918222205), priložte prefotenú faktúru a odošlite to s tovarom, odporúčame poslať to ako doporučený list na adresu:

ANTÖK s.r.o, Hliník nad Hronom, Železničná 75/1, p.s.č: 966 01
Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia. Pri výmene je potrebné tovar poslať v pôvodnom obale, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený, aby nedošlo k poškodeniu.

Doba spracovania výmeny je do 14 pracovných dní od prevzatia Vašej zásielky. Výmena bude zaslaná dobierkou na Vašu adresu. Náklady prepravu hradí kupujúci.

DODACIE PODMIENKY

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom spoločnosti SDS, ktorú si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Dodanie tovaru v rámci Slovenska trvá cca 1 - 3 prac. dni, v rámci Českej republiky cca 3 - 5 prac. dní, poprípade dlhšie.

Dodanie tovaru:

Vzhľadom na široké spektrum veľkostí, rôznorodnosti tovaru a jeho cenám je dodacia doba maximálne do 14 pracovných dní.
Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, faktúru. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
Poštovné je účtované vo výške :

10 € Balík na adresu kuriérom SDS na dobierku
9 € Balík na adresu kuriérom SDS prevodom na účet
Pred doručením dostane objednávajúci SMS na uvedené telefónne číslo o doručovaní zásielky na adresu kuriérom SDS

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA

Objednaný tovar zaplatíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu až pri prevzatí balíka. Pozor, ak OBJEDNÁM tak aj PREVEZMEM, ak sa tak nestane budeme postupovať zmysle zákona . Na dobierku posielame len v rámci Slovenskej Republiky.

Balík na adresu kuriérom SDS - 10 € Platba kartou

Balík na adresu kuriérom SDS - 10 € Dobierka

Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí tovaru kupujúcim.

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka na tovar v našom e-shope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním,
e) na blatník, ktorý nie je vystužený, berie sa za spotrebný materiál, ktorý sa môže poškodiť používaním (hrbolatosť terénu, skákanie). Odporúčame dokúpiť vystuž, ktorá chráni pre zlomením. Záruka na blatník platí do 1 mesiaca od kúpy tovaru, príp. najazdených 100 km.

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

Chyba, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať;

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie.

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho alebo poslať na našu adresu. Pri reklamácií je kupujúci povinný napísať nám na papier popis vady, alebo vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.

Reklamácie neposielať na dobierku, pretože ich neprevezmeme a zbytočne Vám vzniknú ďalšie náklady.

Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa našich pokynov.

Hneď, ako zistíte chybu na tovare, s popisom vady, prípadne s vypísaným reklamačným formulárom a prefotenou faktúrou odošlite na adresu:

ANTÖK s.r.o, Hliník nad Hronom, Železničná 75/1, p.s.č: 966 01


- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt;
- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra);
- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto, ak sa dá, označte;
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/;
- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie;
- Zákazník je vždy informovaný max. do 30 pracovných dní , od dodania reklamácie emailom.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v našom e-shope s doloženou faktúrou. Bez faktúry nie je možné uskutočniť reklamáciu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním.

NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Stornovanie objednávky môže zákazník realizovať emailom, alebo telefonicky.

MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na timmytextil@gmail.com) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, Telefón: 048/412 49 69, Fax: 048/4124 693.

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.

ANTÖK, s.r.o.

V Hliníku nad Hronom, dňa 1.7.2019

Reklamačný poriadok

Na náš tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený;
Úprava a zásahy do štruktúry výrobku;
Bežným opotrebovaním;
Údržba v rozpore s návodom;
Zanedbanie starostlivosti o výrobok;
Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.

Naše výrobky sú vynikajúcej kvality a dúfame, že s nimi budete plne spokojný/á! V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať. Radi si s Vami dohodneme spôsob nápravy.

VÝMENA TOVARU:

Zákonom je daná lehota na vrátanie/výmenu tovaru 14 dní. Podmienky pre výmenu nájdeš nižšie!


Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.


VRÁTENIE TOVARU (ODSTÚPENIE OD ZMLUVY):

V prípade, že nebudete s tovarom spokojný, môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Toto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

Tovar musí byť nepoškodený.
Tovar nesmie byť použitý.
Tovar musí byť kompletný.
Tovaru nesmie byť odobraná vysačka.
Spoločne s tovarom dodajte popis vady, ktorý vypíšte v reklamačnom formuláry.
Na Tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma!

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

Vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
Reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania a bude vrátený späť na adresu odosielateľa na očistenie, prípadne ho môžeme očistiť za poplatok.
za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru,

Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a s pôvodnou výplňou, aby ste zabránili poškodeniu tovaru pri manipulácii kuriérskou spoločnosťou.


Adresa na odoslanie reklamácie, vrátenia alebo výmeny tovaru:

ANTÖK s.r.o., Železničná 75/1, 96601 Hliník nad Hronom


Ako postupovať?

Odporúčaný postup pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru:

Pri reklamácii, výmene alebo vrátení tovaru, pripojte k tovaru reklamačný formulár, kde uvediete či žiadate tovar reklamovať, vymeniť, alebo vrátiť peniaze. Prosím, použiť náš reklamačný formulár, ktorý je potrebné vypísať spolu s faktúrou, ktorú ste dostali pri kúpe produktu.

Popíšte vadu tovaru, v prípade, že sa jedná o nepoužitý tovar, ktorý chcete vrátiť podľa zákona do 14 dní od doručenia zásielky, stačí uviesť číslo účtu alebo katalógové číslo produktu, o ktorý máte záujem vymeniť namiesto pôvodne objednaného tovaru, samozrejme aj veľkosť produktu.

Riadne zabalený tovar, aby ste sa vyhli jeho poškodeniu, spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou zašlite bez dobierky na adresu:

TOKOshop.sk, ANTÖK s.r.o., Železničná 75/1, 96601 Hliník nad Hronom

O obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky .

O vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci na základe odborného posúdenia (súdnym znalcom). Maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

reklamačný formulár na stiahnutie